موسسه مبشران نور ایمان که به اختصار موسسه مبشران نور نامیده می شود ، موسسه ای مردم نهاد، غیر انتفاعی غیر دولتی، غیر سیاسی می باشد با تکیه بر مسئولیت¬ پذیری، با بینشی خیرخواهانه با تشکیل مجموعه¬ ای متشکل از جونان دلسوز و کارآمد به ویژه متخصصین و کارشناسان، صاحبان فکر و اندیشه با اخذ مجوز رسمی با شماره ثبت 49390 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است.
عمده فعالیت های موسسه در سه بخش خیریه(آسیب های اجتماعی) ، فرهنگی و هنری می باشد. در بخش خیریه و آسیب های اجتماعی رفع نیازهای اقتصادی، درمانی، تحصیلی، ازدواج و … مددجویان با استعانت از خداوند متعال و کمک های خیرین و حامیان گرامی مورد توجه ویژه موسسه مبشران نور می باشد.
در بخش فرهنگی و هنری نیز در راستای ارتقاي سطح دانش و بينش عمومي و اعتلاي فرهنگ و هنر کشور و ترويج و اشاعه فرهنگ و هنر اصيل ايراني و اسلامي و براساس اهداف فرهنگي مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با التزام به رعايت مقررات موضوعه کشوري و ضوابط حاکم در اساسنامه موسسه فعالیت می نماید.