آذر, 1399 بدون نظر معاونین

محمدرضا قنبرطلب (مدیر عامل)

محمدرضا قنبرطلب

مهندس احمد صادقی (معاونت فرهنگی و امور خیرین)

شرح وظایف معاونت فرهنگی

 1. انعکاس فعالیت­ها و برنامه­ های خیریه به مردم و رسانه­ ها از طریق تهیه مطالب خبری (تهیه و تنظیم اخبار، گزارش، اطلاعیه، آگهی و قراردادن در سایت خیریه و انعکاس آن در رسانه­ ها)
 2. انجام مصاحبه­ های اختصاصی با مسئولان و تنظیم مصاحبه­ ها با هدف ارتباط مطلوب خیریه با رسانه ­ها و معرفی اقدامات خیریه و پاسخگویی به پرسش­ها و ابهامات
 3. تهیه بیانیه، اطلاعیه، اعلامیه در مناسبت­های مختلف و قراردادن در سایت و یا ارسال در رسانه ­ها
 4. تهیه مستمر گزارش عملکرد خیریه حسب مورد ( ماهانه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه )
 5. معرفی توانمندی و فعالیت بخش­های مختلف خیریه با استفاده از دانش نوین و شیوه­ ها و ابزارهای مناسب تبلیغاتی و نمایشگاهی
 6. جذب و سازماندهی و برقراری ارتباط موثر با خیرین مؤسسه به منظور آگاه سازی آنان از فعالیت های مؤسسه و جذب منابع آنان
 7. برقراری ارتباط با مؤسسه های خیریه همسو و تدوین فرآیند همکاری و هم افزایی با آنها
 8. ارتباط با نخبگان جامعه نظیر نمایندگان مجلس و نویسندگان، پژوهشگران، اصحاب رسانه در حوزه مرتبط با فعالیت های مؤسسه
 9. تکریم مناسبت­های دینی و ملی از طریق مشارکت در برگزاری مراسم و مناسبت­های مربوطه جهت ایجاد حسن رابطه و جلب مشارکت بین کارکنان و مسئولان
 10. مشارکت موثر در برنامه ریزی و اجرای امور تبلیغاتی، اطلاع رسانی، انتشاراتی و فرهنگی
 11. برپایی غرفه و حضور در همایش ها و نمایشگاه ها در راستای اهداف و فعالیت های مؤسسه
 12. برگزای همایش سالیانه خیرین
 13. تهیه گزارش تحلیلی (ماهانه- فصلی- سالانه) از جایگاه مؤسسه خیریه در نظام سلامت کشور و خیریه های سلامت و سایر مراکز مرتبط
 14. تبلیغات و مستند سازی فعالیت های مؤسسه
 15. مستندسازی و آرشیو فعالیت­ها و توانمندی­های خیریه به صورت صوتی، تصویری، مکتوب و الکترونیکی
 16. تهیه فیلم و عکس، تیزر و کلیه نیازمندی­های چند رسانه­ای خیریه
 17. ایجاد آرشیو و ارائه خدمات صوتی و تصویری به مراکز درخواست کننده
 18. برنامه ریزی برای کمپین­های تبلیغاتی
 19. بروز رسانی پایگاه اطلاع رسانی خیریه با همکاری سایر معاونت های مؤسسه
 20. حضور در فضای مجازی به منظور معرفی ابعاد مختلف کاری خیریه و ارائه گزارش عملکرد

مهندس دارا نثاری (معاون اداری و مالـی)

 

شرح وظایف معاونت اداری و مالی
 • تامین منابع مورد نیاز موسسه بر اساس مصوبات سالانه از خیرین حقیقی و حقوقی
 • مدیریت نیروی انسانی مورد نیاز موسسه
 • تامین سبد ارزاق مددجویان بر اساس مصوبات سالانه و تحویل آن به مددجویان در ۲ نوبت ماه مبارک رمضان و عید نوروز
 • پیگیری و دریافت وام برای مددجویان موسسه
 • اخذ گزارش حسابرسی و جوابگویی به استعلامات دارایی و حسابرس ها
 • بازدیدو نظارت بر عملکرد مالی شعبات استانی
 • تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی به شعبات استانی و نظارت و کنترل بر حسن اجرای آنها
 • تهیه گزارشات منابع و مصارف به صورت ماهانه و پیگیری مصوبات آنها حسب مصوبات

مهندس نعمت اله توان (مدیر طرح و برنامـه )

شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه

 • تهیه برنامه و بودجه سالانه موسسه
 • تهیه گزارش های عملکرد موسسه
 • تهیه و تنظیم برنامه سالانه هیات امنا و تهیه گزارش عملکرد مصور و پیگیری مصوبات
 • راه اندازی مرکز آمار موسسه
 • تهیه گزارش موردی از وضعیت و عملکرد موسسه برای هیات مدیره
 • تهیه و تدوین ساختار سازمان و شرح وظایف مدیران موسسه
 • نظارت بر عملکرد بودجه به صورت ماهانه در قالب کمیته منابع و مصارف و ارائه گزارش
 • تهیه و تدوین ساختار سازمان و شرح وظایف مدیران موسسه

دکتر علی اصغر یعقوبی(معاون مددکـاری)

شرح وظایف معاونت مددکاری

 • مشاوره و مصاحبه با خانواده بیمار جهت گردآوری اطلاعات فردی، خانوادگی، اجتماعی و نیز روند درمان به منظور حمایت بهتر از خانواده
 • آگاهی دادن به خانواده درباره بیماری جهت مراقبت مطلوب تر از بیمار سرطانی و حمایت و تسلی آنان در تمام مراحل بیماری و درمان
 • آگاهی بخشی به خانواده در جهت سازگاری و انطباق با تغییرات ناشی از بیماری (پس از تشخیص و طول درمان بیمار) و کمک به آنان به منظور کسب مهارت های مدیریت و کنترل بحران
 • برگزاری برنامه های رفاهی جهت افزایش امید به زندگی (برگزاری جشن های شاد) با کمک معاونت فرهنگی و امور خیرین
 • کمک به برقراری ارتباط موثر بین تیم پزشکی و خانواده بیمار با همکاری و همراهی روانشناسان متخصص در حوزه سرطان
 • برنامه ریزی و پیگیری امور درمان مددجویان مؤسسه
 • راهنمایی مددجویان موسسه بمنظور آگاهی ازمنابع بیمه و خدمات بیمه های درمانی و چگونگی تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز
 • پیگیری درمان مددجویان در مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات پزشکی طرف قرارداد با مؤسسه
 • جذب و توزیع مناسب نیروهای انسانی واحدهای تابعه مددکاری
 • برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت بالا بردن کیفیت امور مددکاری با همکاری معاونت های امور خیرین و اداری مالی
 • جمع آوری آمار و اطلاعات درخصوص فعالیت های واحد مددکاری و ارائه گزارش حسب مورد ( فصلی ، ماهانه ، شش ماهه و سالانه )
 • اجرای دستورالعل ها و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارت بهداشت در ارتباط با درمان مددجویان با مؤسسه
 • شرکت در دوره های آموزشی و همایش های مرتبط با رشته مددکاری اجتماعی
 • پیگیری جهت توسعه بخش های قطبی حمایت از بیماران سرطانی
 • جمع آوری و بررسی کلیه پرونده های مربوطه به بیماران جهت دریافت تخفیف های اعمال شده
 • کمک به خانواده های اتباع خارجی با توجه به سیاست های ابلاغی موسسه
 • مستند سازی کلیه فعالیت های انجام گرفته و ثبت و بایگانی الکترونیک آنها

عبدالکریم رویی زاده(معاون امور استان هـا)

      شرح وظایف معاونت امور استان ها

 • انجام هماهنگی فی ما بین شعبه مرکزی و شعبات استانی
 • پیگیری ابلاغیه های مرکز که به شعبات استانی ارسال می گردد.
 • پیگیری موارد و کمک های مربوط به شعبات استانی اعم ( هدیه رهبری ، سبد ارزاق، مساعدتهای دیگر مرکز و توافقات فی ما بین و      پیگیری امورات مربوط به بیماران ارجاعی از شعبات مرکز)
 • بررسی و ارائه گزارش آخرین وضعیت اجراء تفاهم نامه با استانها ، انجام هماهنگی با طرح و برنامه و معاونت های مربوطه در این خصوص
 • پیگیری ابلاغیه های مربوط به ادارات ، سازمان ها ، نهاد ها اعم از سازمان غذا و دارو سازمان تأمین اجتماعی و بهداری نزسا ،سازمان نظام پزشکی و دیگر سازمان ها
 • گزارش گیری نوبه ای و موردی درخصوص عملکرد استانها
 • سرکشی برنامه ای از شعبات استانی سراسر کشور
 • شرکت در جلسات شورا ، هیات مدیره و هیات امناء و پیگیری مصوبات مربوط به استان ها
 • کمک به برگزاری مجمع خیرین و شورا، هیات مدیره ، هیات امناء همایش هم اندیشی استانی
 • ارزیابی عملکرد فعالیت شعبات استانی و اعلام نتایج به مدیریت عامل شعبه مرکزی
 • پیگیری اجرای رعایت الگوها و استانداردهای خدمات رسانی در شعبات استانی بر اساس شیوه های مورد توافق در شعبه مرکزی
 • پیش بینی و اجرای برنامه های آموزشی ( در قالب کارگاه ، سمینار و … ) به صورت ( کشوری ، منطقه ای و استانی )

دکتر سبحان آهنی(مدیریت امور بین الملل )

شرح وظایف مدیریت امور بین الملل

 • برگزاری جلسات کمیته امور بین الملل
 • بهره برداری از موثرترین ابزار ارتباط با خیرین خارج از کشور
 • پیاده سازی نظام استاندارد و تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها
 • ارزیابی نهایی ممیزی موسسه و صدور گواهی نامه مطابق ضوابط و مقررات آیین نامه
 • تکمیل فرایند افتتاح حساب در خارج از کشور
 • تکمیل و بروز رسانی پایگاه اطلاع رسانی بین المللی موسسه

رضا سرو (مدیر دفتر مدیرعامل)

شرح وظایف مدیریت دفتر مدیر عامل

 • اداره امور دفتر مدیرعامل مؤسسه
 • اداره امور روابط عمومی مؤسسه
 • اداره امور دبیرخانه مرکزی مؤسسه
 • دبیری جلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه
 • برقراری ارتباط صحیح و تعامل موثر و سازنده با معاونین و مدیران مؤسسه و شعبات استانی سراسر کشور
 • ایجاد سامانه ارتباطی ( خیرین و مددجویان و کارکنان ) با مدیرعامل مؤسسه
 • مستند سازی کلیه فعالیت ها و اقدامات مدیرعامل مؤسسه

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 5 =