معرفی موسسه

اردیبهشت, 1399 بدون نظر معرفی موسسه
موسسه مبشران نور ایمان که به اختصار موسسه مبشران نور نامیده می شود ، موسسه ای مردم نهاد، غیر انتفاعی غیر دولتی، غیر سیاسی می باشد با تکیه بر مسئولیت¬ پذیری، با بینشی خیرخواهانه با تشکیل مجموعه¬ ای متشکل از جونان دلسوز و کارآمد به ویژه متخصصین و کارشناسان، ...
ادامه مطلب