هیئت مدیره

هیئت مدیره موسسه مبشران نور
آذر, 1399 بدون نظر هیئت مدیره
مهندس نعمت الله توان مهندس احمد صادقی مهندس دارا نثاری محمدرضا قنبرطلب     وظایف و مسئولیت‌های هیئت‌مدیره موسسه مبشران نور تهیه و ارائه چشم‌انداز سازمانی اتخاذ تصمیمات و تصویب آن‌ها در جهت حفظ منافع بررسی عملکرد مدیر‌عامل اگرکه مدیرعامل در سطح مورد انتظار موسسه نباشد، هیئت مدیره، مسئول انتخاب و انتصاب ...
ادامه مطلب